Mål

Målet for tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at Statoil, sammen med tjenesteleverandør, boreentreprenør og andre involverte parter ivaretar planlegging, gjennomføring og innhenting av erfaring fra de nevnte trykkbalanserte boreoperasjonene i henhold til egne krav, krav i regelverket, og tilviste standarder.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til sikkerhetskritisk barriereelement.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kjennskap til resultat av risikoanalyser
  • Støymåling