Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold. Videre å vurdere teknisk tilstand på utstyr for materialhåndtering, herunder løfteutstyr på Snorre B og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Styrende dokumenter for å sikre forsvarlige løfteoperasjoner
  • Mangelfull tilrettelegging for sikker bruk av offshorekranen
  • Tekniske mangler og defekter

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 24. februar 2020 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.