Hendelsen skjedde ombord på den flyttbare boreinnretningen Transocean Barents i forbindelse med arbeid på brønn 6305/7-5H D North på Ormen Lange. Transocean Offshore Ltd NUF (Transocean) er innehaver av samsvarsuttalelse (SUT) og driver Transocean Barents.

En boredekksarbeider ble 4. mars 2015 skadet under inspeksjon i boretårn. Boredekksarbeideren var på en arbeidsplattform cirka 12 meter over boredekk og bøyde seg trolig noe framover rekkverket, da åket til top-drive beveget seg nedover og hektet tak i personen. Han ble klemt/slått mellom åket og rekkverket på arbeidsplattformen, men klarte å vri seg løs. Boredekksarbeideren ble skadet i hode, nakke og rygg. Hendelsen hadde potensial for alvorlig skade eller død.

Ptils granskingruppe startet arbeidet på innretningen samme dag som hendelsen skjedde. I tillegg til å gjennomføre egen gransking bistod Ptil politiets etterforsking. Transocean gransket også hendelsen og hadde deltakere fra Shell i granskingsteamet.

Ptils gransking har identifisert avvik knyttet til:

  • Mangelfull sikkerhetsmessig utforming av arbeidsplattform og sviktende gjennomføring av påbegynt beskyttelsestiltak.
  • Mangelfulle operasjonelle rutiner for entring og arbeid i boretårn.
  • Uklar soneinndeling for boredekk og tårn.
  • Mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering i forbindelse med samtidige aktiviteter på boredekk.

Ptil har bedt Transocean om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.