Hopp til hovedinnhold

§ 36 Kjemisk helsefare

Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås.
Tiltaksverdiene og grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal korrigeres med en sikkerhetsfaktor på 0,6 for en arbeidsperiode på 12 timer, og for personer som befinner seg under forhøyet trykk, gjelder en sikkerhetsfaktor på 0,2 med unntak for CO og CO2.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å unngå eksponering som nevnt i første ledd, bør forskrift om utførelse av arbeid kapittel 5 om varmt arbeid brukes.
For CO og CO2 som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 5.2.3.2 og 5.2.3.3 brukes. I tillegg bør det tas spesielt hensyn til mulig frigjøring av helseskadelige kjemiske stoffer fra materialer under høyt trykk.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 15.

Aker BP - Alvheim FPSO - vedlikeholdsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Equinor - Sleipner og Sture - kjemikaliestyring

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Equinor – Statfjord B – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

AKOFS Offshore/Archer – AKOFS Seafarer - styring av arbeidsmiljø for egne ansatte og entreprenører

Publisert: 19. september 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Okea – Draugen - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 13. mars 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

KCA Deutag Drilling - Askeladden - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 23. januar 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks A – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. november 2022

Avvik

Equinor – Åsgard B – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Vår Energi – Balder - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. september 2022

Avvik

Prosafe – Safe Boreas – beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Transocean – Transocean Barents – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Repsol - Yme Inspirer – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. mars 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – arbeidsmiljø

Publisert: 4. desember 2020

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

Maersk Drilling – Mærsk Invincible – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Gassco - Draupner S og E - beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 28. august 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Equinor - Sleipner A - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 11. juni 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

Equinor - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 28. juni 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 24. januar 2018

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 26. juni 2017

Avvik

Statoil - Statfjord - Sikker senfase

Publisert: 11. april 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Arbeidsmiljørisiko og levetidsforlengelse

Publisert: 13. mai 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

Statoil - Statfjord C - Styring av arbeidsmiljø

Publisert: 29. desember 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik