Bakgrunn og mål

I dagene 25. og 26. januar 2017 førte vi tilsyn med hvordan Statoil følger opp forutsetningene som ble lagt til grunn for søknadene om forlenget levetid for innretningene. Tilsynet fant sted i form av møter i Statoils lokaler på Forus.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til benzeneksponering og til brannslokkesystem for væskeutskillere til fakler.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til barriereforståelse og til støyeksponering.

Statoil har fått frist til 27. april 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene blir vurdert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Statfjord

Statfjordfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen på grensa mellom norsk og britisk sektor. Havdjupna i området er 150 meter. Statfjord blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1976. Feltet er bygt ut med tre fullt integrerte betonginnretningar: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C.

Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlege delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlege delen kom i produksjon i 1985. 

Kjelde: norskpetroleum.no