Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 27. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning på Balder FPU var i samsvar med kravene i regelverket. Vi ville også følge opp at observasjonene etter tilsyn med arbeidsmiljø i forbindelse med levetidsforlengelse av Balder FPU var håndtert i samsvar med tilbakemelding fra Vår Energi.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik knyttet til:

  • Kjemisk helsefare
  • Avviksbehandling
  • Kompetanse innen arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 1. oktober 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.