Tilsynet ble gjennomført i perioden 16. til 25. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at KCAD sin styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Askeladden samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Under tilsynet identifiserte vi syv avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Ergonomiske forhold
  • Styring av psykososialt arbeidsmiljø
  • Helserisiko knyttet til kjemisk arbeidsmiljø
  • Helserisiko knyttet til støy
  • Opplæring knyttet til helserisiko

Hva skjer nå?

Vi har bedt KCA Deutag Drilling innen 1. februar2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.