Mål

Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav og forutsetningene for utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) innenfor fagområdene logistikk og arbeidsmiljø.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kartlegging og risikovurdering
 • Tiltak og oppfølging av støy, kjemikalier og ergonomi

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Arbeidstakermedvirkning
 • Samordning mellom HMS-personell
 • Logistikkplanlegging
 • Rørhåndteringsdekk
 • Nødoperasjon av løfteutstyr
 • Slangestasjoner
 • Kontroll og testing av løst løfteutstyr
 • Sakkyndig kontroll løst løfteutstyr
 • Sjøsikring
 • Høyttalere i krankabiner