Hopp til hovedinnhold

§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

Innretninger og transportveier på og mellom innretninger, og mellom innretninger og fartøy, skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Materialhåndtering skal i størst mulig grad skje ved hjelp av mekaniske systemer og tekniske hjelpemidler.
Der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig, skal det være trapp eller rampe.
Evakueringsveier skal utformes slik at all evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Fra områder med alminnelig ferdsel skal det være minst to evakueringsveier.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

I begrepene transport-, atkomst- og evakueringsveier inngår også trapper, dører og luker med mer.
Ved utforming for materialhåndtering og personelltrafikk som nevnt i første ledd, bør det blant annet tas hensyn til
  1. behovet for type og antall av løfte- og transportutstyr, deriblant kraner og heiser,
  2. behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for trucker og traller med mer,
  3. atkomst til områder og arbeidssteder i forbindelse med drift og vedlikehold,
  4. sikker håndtering av last.
For materialhåndtering ved hjelp av løfteutstyr bør standarden NORSOK R-002 vedlegg B brukes.
De ulike arbeidsstedene bør utformes slik at de kan betjenes og vedlikeholdes uten bruk av midlertidig utstyr som stillas, stiger og liknende. Som permanent løsning bør trappeleidere velges framfor vertikale leidere.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger § 14, § 15, § 16 og § 17 brukes for atkomst- og transportveier, med følgende tillegg:
  1. terskler i atkomstveier bør unngås eller gjøres så lave som mulig, jf. § 20,
  2. leidere der det er fare for fall til lavere nivå, bør ha selvlukkende porter, jf. NORSOK S-002N kapittel 6.2.1.
For utforming av transportveiene som nevnt i første ledd og atkomsten som nevnt i andre ledd, bør følgende standarder brukes:
  1. NORSOK S-002N kapittel 6.1, 6.2, 6.3 og 8.1,
  2. NORSOK C-002 kapittel 5 (for hovedtrapper) og 6,
  3. NORSOK C-001 kapittel 7.28 og 7.1.5.
For utforming av gangbroer mellom fartøy og enklere innretninger bør DNV-ST-0358 brukes.
For å oppfylle kravet til evakueringsveier som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK S-001, kapittel 6, 7 og spesielt 22 brukes, med følgende tillegg: evakueringsveier bør utformes slik at det er passasje for personell med røykdykkerutstyr og brannslokkingsutstyr.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-A101 brukes som et alternativ innenfor det området standarden omfatter. For krav til evakueringsveier fra helikopterdekk, se § 70.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

Equinor - Åsgard B - materialhåndtering, helikopterdekk og beredskap

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 21. juni 2023

Avvik

Equinor - Oseberg feltsenter - logistikk, arbeid i høyden og vedlikehold

Publisert: 16. desember 2021

Avvik

Pålegg til KCA Deutag etter gransking av hendelse med fallende gjenstand og alvorlig personskade på Askeladden

Publisert: 14. juni 2021

Avvik

Equinor - Johan Castberg - kran, løfteutstyr og materialhåndtering

Publisert: 18. mai 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble - logistikk

Publisert: 10. mai 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2021

Avvik

Vår Energi – Ringhorne – materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – logistikk

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill – West Bollsta - logistikk

Publisert: 2. april 2020

Avvik

Equinor – Snorre B – materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Equinor - Njord B - arbeidsmiljø, materialhåndtering og løfteutstyr

Publisert: 20. januar 2020

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Inspirer - logistikk

Publisert: 18. november 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 21. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - logistikk

Publisert: 4. juni 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - styring av beredskap

Publisert: 14. mai 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - boliginnretning

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Equinor - Njord A - materialhåndtering - løfteutstyr - arbeidsmiljø

Publisert: 12. mars 2019

Avvik

Equinor - Gudrun - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 12. februar 2019

Avvik

Aker BP - Skarv - Beredskap

Publisert: 4. desember 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Kran og løft, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø

Publisert: 1. november 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Equinor - Oseberg Øst - Helikopterdekk og styring av beredskap

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 2. mars 2018

Avvik

Statoil - Ferdigstilling av Aasta Hansteen

Publisert: 2. mars 2018

Avvik

Total - Martin Linge FSO - Arbeidsmiljø - Beredskap - Materialhåndtering

Publisert: 18. oktober 2017

Avvik

Songa - Songa Encourage - Logistikk og Arbeidsmiljø

Publisert: 8. juni 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektfasen og fabrikasjon av innretningen

Publisert: 18. april 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg – Logistikk

Publisert: 13. januar 2017

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Logistikk og beredskap

Publisert: 5. januar 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Byggingen av boligkvarter

Publisert: 16. november 2016

Avvik

Ocean Rig AS - Leiv Eiriksson - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. juli 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Prosafe – Safe Scandinavia – Logistikk

Publisert: 4. desember 2015

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Arbeidsmiljø

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Logistikk

Publisert: 15. juli 2015

Avvik

Statoil - Grane - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 24. juni 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

BP - Valhall - Prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 15. mai 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

ENI Norge - Goliat FPSO

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik

Lundin Norway AS - Edvard Grieg utbyggingsprosjekt

Publisert: 4. februar 2015

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

Transocean - Transocean Leader - Logistikk

Publisert: 6. oktober 2014

Avvik

Statoil - Heimdal - Oppfølging av storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Materialhåndtering - Bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 12. mai 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Materialhåndtering - Teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr

Publisert: 31. mars 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2014

Avvik