Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 13. til 21. mars 2019.

Mål

Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsen i Neptunes styring av beredskapen på Gjøa. Vi ville også føre tilsyn med hvilke prosesser Neptune har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen for å sikre en robust beredskap på Gjøa.

Vi skulle også føre tilsyn med at system for kontinuerlig forbedring var implementert og at partssamarbeidet blir ivaretatt.

Resultat

I dette tilsynet identifiserte vi tre avvik fra regelverket og to forbedringspunkt.

Avvikene omfatter:

  • Merking av alternativ rømnings-/evakueringsvei
  • Skilting og merking av evakueringsveier
  • Bemanning av førstehjelpslag

Forbedringspunktene gjelder:

Merking av livbåter

Trening og øvelse i bruk av personellbasket

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 21. mai 2019.