I perioden 22. – 24. september 2019 førte vi tilsyn med Maersk Drilling relatert til logistikk på Maersk Inspirer mens den lå til kai på verftet Aker Solutions i Egersund for ombygging på Yme-feltet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til avvikshåndtering.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Løfteoperasjonsmanual og materialhåndteringsplan
  • Vedlikehold av kompetanse
  • Tekniske forhold

Hva skjer videre?

Maersk Drilling har fått frist til 16. desember 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.