Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for West Mira.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 6. – 8. mai 2019 førte vi tilsyn med logistikk på West Mira mens den lå ved kai på verftet CCB, Ågotnes.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen skal eies og driftes av Seadrill Europa Management AS (Seadrill). West Mira er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å verifisere etterlevelse av regelverkskrav for drift av en flyttbar innretning på norsk sokkel.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Offshorekranene – kranførers sikt til lasteområder
  • Borebu – sikt til håndtering av boreutstyr
  • Offshorekraner
  • Bumper, guide og beskyttelses-struktur

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse
  • Uavklarte forhold innen logistikk

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 12. juni 2019 om å redegjøre hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren.