Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. – 26 april 2024. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt å verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • skilting og merking av evakueringsveier
  • sprinkleranlegg på livbåter
  • brannslokkesystem på helikopterdekk

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • lydnivå i SKR og beredskapsrom under hendelser
  • personvekt og kapasitet for mann-over-bord båt/redningsutstyr
  • trening av beredskapsorganisasjonen om bord

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 15. september 2024 om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.