Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 15. til 17. desember 2020 førte vi tilsyn med Odfjell Drilling relatert til fagområdet logistikk på Deepsea Aberdeen. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT-søknad.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Offshorekran – kranførers sikt til lasteområde
  • Vedlikehold av ståltau

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til operasjonelle forberedelser for logistikk.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.