Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Valhall.  

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødavstengningsysteme
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Brannvannsutløsning
  • Vedlikeholdssystemet
  • Sikkerhetssystemer