Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende materialhåndtering på Goliat FPSO og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • personell og vareheis
  • lastbærere og last

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • laststoppere og beskyttelsesstruktur
  • plassering av lyskastere
  • garasje til MOB-båt
  • prosedyrer for sikre løfteoperasjoner
  • løfteutstyr