Mål

Tilsyn under prosjektering og bygging av innretninger har stor betydning fordi det i disse fasene blir lagt viktige premisser for forsvarlig drift når innretningene senere blir tatt i bruk.I dagene 20. og 21.9.2016 førte Ptil førte med hvordan Total E&P Norge AS (Total) styrer byggeprosjektet for Martin Linge boligkvarter (LQ), med hensyn til materialhåndtering, beredskap og arbeidsmiljø. Tilsynet fant sted på byggeplassen hos Apply Emtunga i Gøteborg.

Resultat

Det ble påvist ett avvik knyttet til tilrettelegging for materialhåndtering i området for helikopterdrivstofftanker.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Sikkerhetsmerking på maskiner 
  • Planlegging av tilkomst for bolteinspeksjon
  • Samlet vurdering av helserisiko

Total har fått frist til 30.11.2016 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og hvordan selskapet vurderer forbedringspunktene.