Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen West Bollsta.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 17. – 19. februar 2020 førte vi tilsyn med Seadrill sin styring av logistikk på West Bollsta. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Offshorekranene – kranførers sikt til lasteområder
  • Sertifisering av løfteutstyr i boreområdet
  • Kommunikasjon
  • Uavklarte forhold innen logistikk


Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 17. april 2020.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.