Tilsynet ble gjennomført i perioden mars til mai 2019.

Bakgrunn

Valhallfeltet ligger helt sør i norsk del av Nordsjøen. Aker BP er operatør. Feltet videreutvikles nå med utbyggingen av Valhall flanke vest. Utbyggingsløsningen er en ubemannet brønnhodeinnretning som er koblet opp til Valhall feltsenter.

Vårt tilsyn var rettet mot prosjektstyring av innretningens topside, og ferdigstillelse for installering av innretningen på felt.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere tilrettelegging for materialhåndtering, kran- og løfteaktiviteter på innretningen som normalt skal være ubemannet. Vi ville verifisere samsvar med selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik og to forbedringspunkter. Avvikene omfattet materialhåndtering, dokumentasjon på offshorekran og avviksbehandling. Forbedringspunktene gjaldt sikkerhetsmerking av redningsstrømpe og dokumentasjon på løfteutstyr.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Frist for tilbakemelding er satt til 26. juli 2019.