Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende tilrettelegging for materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr på innretningen og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • «Dropped object»-analyser
  • Materialhåndteringsplan
  • Blindsoner

Videre ble de identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet
  • Klemfare
  • Materialhåndtering