Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. til 17. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg, og arbeid i og driften av dette. Vi fulgte også opp hvordan rollen "Ansvarshavende for de elektriske anleggene" ble ivaretatt, samt hendelser og utfordringer knyttet til fagområdet og relevante barrierefunksjoner.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Oversikt over tilstand til barrierefunksjonen nødlys
  • Klassifisering og forebyggende vedlikehold av elektrisk utstyr
  • Lett leselig og varig ATEX merkeskilt på utstyr i eksplosjonsfarlig område
  • Oppfølging av forbedringstiltak etter hendelser

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Sikring og dokumentasjon av kompetanse
  • Registering av informasjon i vedlikeholdsstyringssystemet

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.  Fristen for tilbakemelding er satt til 1. februar 2023