Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 5. til 8. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning på Hammerfest LNG samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Avviksbehandling
  • Oppfølging av tiltak
  • Psykososiale forhold
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Det ble i tillegg observert ett forhold som vi valgte å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Personlig verneutstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 31. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.