Hopp til hovedinnhold

§ 8 Interne krav

Den ansvarlige skal sette interne krav som konkretiserer krav i regelverket, og som bidrar til å nå målene for helse, miljø og sikkerhet, jf. § 7 om mål og strategier. Dersom de interne kravene uttrykkes funksjonelt, skal det settes kriterier for oppfylling.
Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom egne krav og mellom egne og andre deltakeres krav.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Vår Energi - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 5. februar 2024

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – oppstart og drift

Publisert: 6. oktober 2023

Avvik

Transocean Services - sertifisering og resertifisering av BOP

Publisert: 7. august 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Odfjell Platform Drilling AS - sertifisering og resertifisering av bore-BOP med kontrollfunksjoner

Publisert: 30. juni 2023

Avvik

KCA - sertifisering og resertifisering av BOP

Publisert: 29. juni 2023

Avvik

Archer - oppfølging av sertifisering og resertifisering av bore-BOP med kontrollfunksjoner

Publisert: 9. mai 2023

Avvik

Equinor – Johan Castberg – elektriske anlegg og barrierefunksjoner

Publisert: 7. desember 2022

Avvik

Gassco – bemannede undervannsoperasjoner – Kalstø

Publisert: 17. november 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Transocean – Transocean Barents – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – bemannede undervannsoperasjoner

Publisert: 3. mai 2022

Avvik

Equinor – Troll A – kommunikasjonssystemer

Publisert: 27. april 2022

Avvik

Wintershall Dea - Brage – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - storulykke og styring av vedlikehold

Publisert: 2. juli 2021

Avvik

Aker BP – Ivar Aasen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 14. april 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord A - oppfølging av granskinger og krav til beredskapsfunksjoner

Publisert: 30. juni 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Okea – Draugen – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og arbeidsmiljø

Publisert: 19. mai 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Equinor – Mongstad – tiltak etter tidligere tilsyn mot kran og løft, stillas og tilkomstteknikk

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Equinor - Norne - drift, vedlikehold og barrierer for undervannsannlegg

Publisert: 13. februar 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Pålegg til Rowan Norway - Rowan Stavanger - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 16. november 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Pålegg til Prosafe etter tilsyn - Safe Scandinavia - Avvikshåndtering

Publisert: 9. desember 2016

Avvik

Statoil - Mongstad - Alarmbelastning og Human factors-forhold kontrollrom

Publisert: 27. mai 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik

Maersk – Maersk Invincible – arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. april 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2014

Avvik