Tilsynet ble gjennomført den 21. juni 2023.  

Mål

Målet med tilsynet var å få innblikk i selskapets styrende dokumenter,  interne krav, prosesser og prosedyrer knyttet til sertifisering og resertifisering av bore-BOP’er med kontrollfunksjon.

Videre var det viktig å verifisere at rullerende fem-årlig resertifisering, struktureres på en måte som sikrer at alle komponenter er dekket, samt at resertifisering til ethvert tidspunkt kan dokumenteres.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Dokumentasjon av heloverhaling og resertifisering.
  • Konkretisering av regelverkskrav

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean Services redegjøre for oss, innen 29 august, hvordan avvikene vil bli håndtert.