Tilsynet ble gjennomført den 9. mai 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å få innblikk i selskapets styrende dokumentasjon, interne krav, prosesser og prosedyrer knyttet til sertifisering og resertifisering av BOP-er med kontrollsystem. Videre å verifisere at rullerende fem-årlig resertifisering struktureres på en måte som sikrer at alle komponenter er dekket, samt at resertifisering til ethvert tidspunkt kan dokumenteres.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Verifikasjon og samsvar med regelverkskrav
  • Starttidspunkt for fem-årlig resertifisering av BOP med kontrollsystem

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt som var knyttet til oppfølging av pålitelighetskrav.

Hva skjer videre?

Vi har bedt KCA redegjøre for oss, innen 3 juli, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble identifisert.