Tilsynet ble gjennomført 1. juni 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å få innblikk i selskapets styrende dokumenter, interne krav, prosesser og prosedyrer knyttet til sertifisering og resertifisering av bore-BOP’er med kontrollsystem. Videre var det viktig å verifisere at rullerende fem-årlig resertifisering struktureres på en måte som sikrer at alle komponenter er dekket, samt at resertifisering til ethvert tidspunkt kan dokumenteres.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til: 

  • verifikasjon og samsvar med regelverkskrav
  • dokumentasjon av heloverhaling og resertifisering
  • konkretisering av regelverkskrav

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell redegjøre for oss, innen 14. august 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert.