Tilsynet ble gjennomført 21. mars 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å få innblikk i selskapets styrende dokumentasjon, interne krav, prosesser og prosedyrer knyttet til sertifisering og resertifisering av bore-BOP’er med kontrollsystem. Videre var det viktig å verifisere at rullerende fem-årlig resertifisering struktureres på en måte som sikrer at alle komponenter er dekket, samt at resertifisering til ethvert tidspunkt kan dokumenteres.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til verifikasjon og samsvar med regelverkskrav.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Archer innen 25. mai 2023 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert.