Hopp til hovedinnhold

§ 77 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at
 1. rett varsel blir gitt umiddelbart,
 2. faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner. Ved ulykkessituasjoner skal det settes i verk bekjempelsestiltak. Bekjempelsestiltak for å begrense akutt forurensning skal iverksettes så nær utslippskilden som mulig,
 3. personell kan reddes i ulykkessituasjoner,
 4. personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,
 5. tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset, blant annet ved å overvåke og sanere forurensningen og restaurere miljøet, og dermed gjenopprette tilstanden slik den var før fare- og ulykkessituasjonen. Det skal settes kriterier for normalisering av det ytre miljøet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Med å gi rett varsel som nevnt i bokstav a, menes varsling av blant annet
 1. innretningens sentrale kontrollrom eller en annen sentral funksjon,
 2. Hovedredningssentralen,
 3. ett eller flere ledd i operatørens beredskapsorganisasjon,
 4. entreprenørers beredskapsorganisasjoner,
 5. andre rettighetshavere og avtalepartnere ved avtale om samordnede beredskapsressurser eller ved felles bruk av produksjons- og/eller transportsystem.
Omfanget av varslingen vil være avhengig av den aktuelle situasjonen. Hovedredningssentralen som nevnt i denne veiledningen bokstav b, ivaretar viderevarsling av instanser som disponerer nasjonale beredskapsressurser. Dette omfatter blant annet viderevarsling av Kystverket, som ivaretar den statlige beredskapen mot akutt forurensning. For informasjon, se også innretningsforskriften § 18.
For å oppfylle kravet til varsling av brønnkontrollhendelser bør Offshore Norge retningslinje nr. 135 brukes.
Kravet til redning som nevnt i bokstav c, innebærer at den ansvarlige skal kunne
 1. lokalisere savnet personell ved hjelp av systemer for personellkontroll,
 2. bringe personell til sikkert område på fartøy, innretning eller på land,
 3. gi skadet personell livreddende førstehjelp og medisinsk behandling på egen innretning, beredskapsfartøyet eller andre innretninger.
Kravet til redning innebærer også at MOB-båtsystemer har eget mannskap. For informasjon, se innretningsforskriften § 41.
Kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, innebærer at evakueringstiltakene er slik at de gir høyest mulig sannsynlighet for at personellet kan evakueres fra et utsatt til et sikkert område på innretningen, og eventuelt videre til sikre områder på fartøy, andre innretninger eller på land. For sykt og skadet personell innebærer kravet at transporten til den landbaserte helsetjenesten foregår på en forsvarlig måte. For informasjon, se også innretningsforskriften § 44.
For å oppfylle kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 9.5 brukes for dykkere under trykk.
Kravet til normalisering som nevnt i bokstav e, innebærer også at
 1. skadet eller sykt personell gis nødvendig behandling og pleie som medisinsk behandling på land og oppfølging av fysiske og psykiske seinskader, og at pårørende gis nødvendig informasjon, omsorg og oppfølging etter større ulykker,
 2. skader på innretningen og reservoaret stabiliseres og korrigeres,
 3. driften av innretningen gjenopptas.

Equinor - Grane - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 2. juli 2024

Avvik

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – beredskap

Publisert: 3. april 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – Beredskapsstyring

Publisert: 16. november 2023

Avvik

COSL Drilling – COSLPromoter - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 15. juni 2023

Avvik

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

Transocean – Transocean Spitsbergen – helikopterdekk

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Equinor - Oseberg A og C- styring av beredskap og helikopterdekk

Publisert: 7. februar 2023

Avvik

Equinor - Gullfaks A og C - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2022

Avvik

Equinor – Martin Linge A - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Pålegg til Floatel International – Floatel Endurance - beredskap

Publisert: 1. juli 2021

Avvik

Equinor – Troll A – materialhåndtering

Publisert: 2. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Equinor/Floatel International – Floatel Endurance – gransking av utilsiktet frakobling av gangbro

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – beredskap

Publisert: 15. juni 2020

Avvik

Rowan – Rowan Norway – beredskap

Publisert: 4. juni 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 4. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Transocean - beredskap - Transocean Norge

Publisert: 3. juli 2019

Avvik

Equinor - Halten Nordland - områdeberedskap

Publisert: 25. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Mol Norge - håndtering av fare- og ulykkessituasjoner (andrelinje beredskap)

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Point Resources - Balder - Beredskap

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

ConocoPhillips - Styring av beredskap

Publisert: 14. april 2017

Avvik

Statoil - Grane - Beredskap

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

COSL Drilling - COSLInnovator - Gransking av dødsulykke

Publisert: 6. juli 2016

Avvik

Statoil - Heidrun - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 14. mars 2016

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Tilsynsrapport - Statoil - Statfjord C - Beredskap

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Beredskap, boring og brønnteknologi

Publisert: 14. november 2014

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - beredskap

Publisert: 14. juli 2014

Avvik

Statoil - Troll A - Beredskapsstyring

Publisert: 30. juni 2014

Avvik

Statoil - Norne FPSO - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mai 2014

Avvik