Tilsynet ble gjennomført i perioden 9. til 12.mai 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å sikre at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på COSL sine innretninger til havs. I tillegg ønsket vi å verifisere styring med helikopterdekkoperasjoner om bord på COSLPromoter.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Personvekt og kapasitet for redningsmidler
  • En adkomst helikopterdekk stengt
  • Lydnivå i område for beredskapshåndtering

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til helikopterdekk vedlikehold.

På helikopterdekk ble det påvist ni forbedringspunkter/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer nå?

Vi har bedt COSL Drilling redegjøre for oss, innen 1. september 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble identifisert.