Tilsynet ble gjennomført i perioden 25. september til 6. oktober 2023. 

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket på Island Constructor, når det gjelder styring av beredskap 

Resultat 

Vi identifiserte i alt tre avvik og to forbedringspunkt i tilsynet. 

Avvikene omfattet: 

  • Hodesett i livbåt 
  • Personvekt og kapasiteten til redningsmidler 
  • MOB drakter 

 Forbedringspunktet gjaldt: 

  • Trening av beredskapsorganisasjonen 
  • Sikring av løst utstyr 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Island offshore redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har og bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 15. desember 2023.