Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at ConocoPhillips i en periode med effektiviseringsprosesser opprettholder en robust beredskap.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til sikkerhet ved MOB-operasjoner.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til merking og skilting, og HMS-håndbok.

ConocoPhillips har fått frist til 9. mai 2017 med å redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert.