Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet, i perioden 31. januar til 6. februar.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdet beredskap på Rowan Norway.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannbeskyttelse
  • Livbåter
  • Helikopterdekk
  • Skilting og merking av rømningsveier
  • Rømning ut av heis

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Beredskapsdokumentasjon
  • Tilrettelegging for vernetjeneste
  • Erfaringsoverføring

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 25. juni 2020.