30. desember 2015, cirka klokken 16:38, ble deler av dekkskonstruksjonen forut på COSLInnovator truffet av en bølge. Innretningen var på dette tidspunktet frakoblet brønnen og hevet til sikkerhetstilstand.

Bølgen traff innretningen på babord side av dekksboksen forut og presset inn 17 vinduer, hvorav seks på nedre dekk og 11 på midtre dekk. Vanninntrenging førte til omfattende skader i lugarer fordelt på de to nevnte dekkene. Én person omkom og fire personer ble lettere skadet i ødeleggelsene som fulgte. Bølgen forårsaket også noe deformasjon av frontskottet på dekksboksen.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt. 

COSL fikk 23.5.2016 pålegg etter dødsulykken på COSLInnovator 30. desember 2015.

Dialogen med COSL i etterkant av pålegget har bidratt til nye opplysninger i saken. Ptil og Sjøfartsdirektoratet, som er bistandsetat til Ptil, har vurdert de nye opplysningene, og har kommet til at det er grunnlag for å frafalle vedtaket om pålegg.

De nye opplysningene gjelder regelverksanvendelse og synliggjør at regelverket har vært for uklart når det kommer til beregningsmetodikk knyttet til horisontale bølger på flyttbare innretninger.

Vi har endret granskingsrapporten for å reflektere at forhold knyttet til air gap og horisontale bølgeslag ikke representerte regelverksbrudd på hendelsestidspunktet.

Når det gjelder maritime forhold på flyttbare innretninger på norsk sokkel, legges normalt Sjøfartsdirektoratets krav til grunn.  Disse henviser videre til kravene satt av klasseselskap, for eksempel DNV GL. I samarbeid med Ptil er Sjøfartsdirektoratet og DNV GL nå i gang med å tydeliggjøre sine krav for å sikre at ny kunnskap, som har kommet fram i forbindelse med ulykken, blir ivaretatt. Dette omfatter blant annet bedre retningslinjer for beregning av air gap og horisontale bølgeslag på halvt nedsenkbare innretninger.

Gransker for å lære

Hovedmålet for Ptils oppfølging av dødsulykken på COSL Innovator har vært å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at både næringen og myndighetene kan lære av hendelsen, og forebygge at en slik ulykke skjer igjen.

Granskingen har avdekket svakheter i hvordan beregninger av bølger får betydning for design av flyttbare innretninger. Dette er forhold som også kan gjelde andre innretninger på norsk sokkel. Både COSL og andre selskaper er nå i gang med arbeid for å ivareta denne nye kunnskapen.