Tilsynet ble gjennomført i perioden 25.1 – 27.1.2023 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å sikre at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på Transocean sine innretninger til havs. I tillegg ønsket vi å verifisere styring med helikopterdekkoperasjoner om bord på Transocean Spitsbergen.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til personvekt og kapasitet for redningsmidler.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødbelysning for operasjon av dual agent hose reel
  • Helikopterdekk vedlikehold

På helikopterdekk ble det påvist 6 avvik/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 17. april. 2023.