Hopp til hovedinnhold

§ 19 Innsamling, bearbeiding og bruk av data

Den ansvarlige skal sikre at data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, blir samlet inn, bearbeidet og brukt til å
  1. overvåke og kontrollere tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold,
  2. utarbeide måleparametere, indikatorer og statistikk,
  3. utføre og følge opp analyser i ulike faser av virksomheten,
  4. bygge opp generiske databaser,
  5. sette i verk korrigerende og forebyggende tiltak, deriblant forbedring av systemer og utstyr.
Det skal settes krav til dataenes kvalitet og validitet ut fra det aktuelle bruksbehovet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen omfatter krav til alle typer data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Spesifikke krav til data til ulike formål er gitt i andre paragrafer i denne forskriften, samt i rammeforskriften, teknisk og operasjonell forskrift, aktivitets- og innretningsforskriften.
For å oppfylle kravene til data som nevnt i første ledd bokstav c og d, bør standarden ISO 14224 brukes for pålitelighets- og vedlikeholdsdata til risikoanalyser på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Equinor - Åsgard C - prosessikring

Publisert: 26. mars 2024

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor – Åsgard B – gransking av hendelse med brann

Publisert: 6. juni 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Odfjell – Linus – gransking av hendelse med personskade ved arbeid på dragchain

Publisert: 20. februar 2023

Avvik

Equinor – Statfjord B - sikkerhetssystemer og selskapets oppfølging av SIL i drift

Publisert: 12. desember 2022

Avvik

Equinor – Åsgard B – risikostyring nye felttilknyttinger

Publisert: 8. september 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Equinor – Gina Krog – flenspakninger i feil materiale

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Pålegg til Vår Energi AS – Goliat - barrierar for konstruksjon, maritime system, stigerøyr og subsea

Publisert: 9. februar 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. februar 2022

Avvik

Wintershall Dea - Brage – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Gassco – Kårstø – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor - håndtering av hendelse med gasslekkasje

Publisert: 15. april 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

Equinor - Sture – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. februar 2021

Avvik

Floatel – Floatel Endurance – styring av arbeidsmiljø - pålegg

Publisert: 28. juli 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Equinor - Snorre A - Fleksible stigerør og transportsystem

Publisert: 19. juni 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. februar 2018

Avvik

Engie - Gjøa - Gransking av kondensatlekkasje

Publisert: 9. januar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Shell - Knarr FPSO - Fleksible stigerør - Overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr

Publisert: 27. desember 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik