Den 13. november 2022 oppstod det røykutvikling og brann som følge av overoppheting og kortslutning/lysbue i en tørrisolert høyspenningstransformator i hjelpesystemområdet på nedre dekk på Åsgard B-innretningen.

Åsgard B-innretningen er en del av Åsgard-feltet, hvor Equinor er operatør. Feltet ligger i den midtre delen av Norskehavet, og ble satt i produksjon i 1999.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Ptils gransking konkluderer med at den direkte årsaken til brannen i transformatoren på Åsgard B var kortslutning/lysbue forårsaket av svekkelser og/eller degradering av vindingsisolasjonen over tid.

Bakenforliggende årsaker til havariet antas å være:

  • Akselerert degradering av viklingsisolasjonen på feilstedet som følge av overoppheting
  • Lokal svikt og partielle utladninger på grunn av transiente overspenninger fra 11 KV-tavlen.
  • Eventuelle problemer med konfigurasjonen til systemet for direkte elektrisk røroppvarming kan over tid ha bidratt til svekkelser internt i transformatoren

Faktisk og potensiell konsekvens

Ingen personer ble skadet i hendelsen, men hendelsen medførte havarert transformator og påfølgende produksjonstap.

Det er vår vurdering at brannen i transformatorrom ikke hadde storulykkepotensiale. Rommet skal være utført med tanke på å motstå brann, i tillegg er det lite brennbart materiale i området. Det er derfor lite sannsynlig at brannen ville ha spredd seg ut av rommet.

Dersom det hadde vært personell til stede i rommet samtidig med kortslutningen/lysbuen er det lite sannsynlig at disse ville blitt direkte eksponert utover lyd og eventuell eksponering av røyk i de sekundene det tar å rømme rommet.

Avvik

I granskingen har vi identifisert ett avvik knyttet til:

  • Oppfølging av og læring etter hendelser

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Barrierer
  • Svekket brannskille

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 12. juni 2023 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.