Tilsynet ble gjennomført i mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor jobber med å unngå bruk av feil pakningsmateriale i bygge-, oppstart-, og driftsfasen på innretningene, med Gina Krog som eksempel.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik fra regelverket. Dette gjaldt utforming av prosedyre. Videre observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt innsamling, bearbeiding og bruk av data.

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet undersøkte i også hvordan Equinor har håndtert enkelte tidligere påviste avvik.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er fullt ut håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding til oss:

  • Avvik om «Mangler ved deling av informasjon» fra kapittel 5.1.3 i rapport etter tilsyn av «Equinors håndtering av hendelse med gasslekkasje fra strømningsrør 5. mars 2020» datert 6.4.2021, vår journalpost 2020/2051.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for om det avviket vi identifiserte er relevant for andre innretninger og for hvordan det vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Videre har vi bedt Equinor ta initiativ til et møte med oss for en gjennomgang av det tidligere påviste avviket som ikke er fullt ut håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding.

Fristen for dette er satt til 1. september 2022.