I perioden 7. – 14. april 2021 førte vi tilsyn med styring av helserisiko i arbeidsmiljøet og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på Kårstø.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan operatørselskapet Gassco, Equinor som teknisk tjenesteyter (TSP) og Equinors leverandører Kaefer og Aibel styrte helserisiko i arbeidsmiljøet for personell på anlegget. Vi så på:

 • Hvordan Equinor, Kaefer og Aibel sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for personell i forbindelse med to utvalgte aktiviteter:
  • Forkantarbeid til Åsgard revisjonstans som Kaefer utførte
  • Forkantarbeid til revisjonsstans i forbindelse med ventilprosjektet som Aibel utførte
 • Hvordan Equinor, Kaefer og Aibel håndterte HMS-risiko forbundet med endringer forårsaket av koronasituasjonen
 • Equinors oppfølging av tidligere funn innenfor arbeidsmiljø på anlegget

I tillegg vurderte vi tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på anlegget innenfor risikotema for tilsynet.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert fem avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene gjaldt:

 • Manglende vurdering av og informasjon om ergonomisk risiko ved planlegging og utførelse av arbeid
 • Analyser av arbeidsmiljøet
 • Register over eksponerte arbeidstakere
 • Nødvendig tid til vernearbeid for verneombud
 • Opplæring av verneombud

Forbedringspunktet gjaldt Equinors informasjon til leverandørselskapene om hendelser som kunne medføre risiko for deres personell.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om selskapets vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Frist for tilbakemelding er satt til 30. juli 2021.