Hopp til hovedinnhold

§ 12 Planlegging

Den ansvarlige skal planlegge aktivitetene i virksomheten i henhold til de fastsatte målene, strategiene og kravene slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
De ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, skal stilles til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjoner.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal sikre at planer som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, samordnes, jf. § 11.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Planene som nevnt i første ledd, kan være planer der helse, miljø og sikkerhet er en integrert del, eller planer for egne helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter. Et eksempel på en plan der helse, miljø og sikkerhet er en integrert del, er planer for vedlikehold eller drift.
Ressursene som nevnt i andre ledd, kan omfatte blant annet infrastruktur, personell og informasjon.

Equinor - Statfjord B - FLX styring av vedlikehold i senfase

Publisert: 8. februar 2024

Avvik

Equinor – Statfjord B – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - Prosessikkerhet og oppfølging etter hendelser

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Equinor - planlegging og utbedring av barrieresvekkelser i EPN og FLX

Publisert: 27. november 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Equinor/Wood/Beerenberg – Grane–Styring av arbeidsmiljørisiko, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 26. oktober 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – FLX – styring av vedlikehold

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG – virksomhetsstyring

Publisert: 10. desember 2021

Avvik

Vår Energi – Jotun FPSO – prosjektstyring og prosjektoppfølging etter PUD

Publisert: 8. juli 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – boreanlegg og vedlikehold

Publisert: 9. februar 2021

Avvik

Equinor - Sleipner B - ledelsens oppfølging av integritet og vedlikehold av konstruksjoner

Publisert: 4. januar 2021

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi

Publisert: 16. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Åsgard A – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 4. oktober 2019

Avvik

Pålegg - Equinor - Mongstad

Publisert: 6. mai 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Eni - Goliat - Instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 3. juli 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Statoil - Heimdal Main Platform (HMP) - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. juni 2014

Avvik