Tilsynet ble gjennomført i perioden 10. mai til 19. juni 2023.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Equinors system for identifisering, planlegging og utbedring av barrieresvekkelser i driftsfasen.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn, har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og pålegg. Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding:

Resultat

Vi identifiserte to avvik knyttet til:

  • Helhetlig oppfølging av barrieresvekkelser
  • Kapasitet til utbedring av barrieresvekkelser på Åsgard A

Videre identifiserte vi også fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Identifisering og oppfølging av barrieresvekkelser (TTS)
  • Identifisering og oppfølging av operasjonelle og organisatoriske barriereelementer
  • Barrierestyring av oscillerende brannmonitorer på Åsgard A
  • Barrierestyring av brannvannspumpene på Åsgard A
  • Barrierestyring av brannvannsystemet på Kvitebjørn med krav om responstid til ytterste dyse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av de identifiserte forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 21. desember 2023.