Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. mai til 7. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at selskapets styring og oppfølging av virksomheten på Hammerfest LNG er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Nødvendige ressurser
  • Tilrettelegging av arbeidet

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Svarfrist er satt til 12. januar 2022.