Hopp til hovedinnhold

§ 69 Løfteinnretninger og løfteredskap

Løfteinnretninger og løfteredskap på innretninger, deriblant utsettings- og opptaksarrangementer for rednings- og evakueringsmidler, skal utformes ut fra de forholdene som løfteinnretningene og løfteredskapene skal brukes under, jf. § 13. Tilsvarende krav gjelder for sikkerheten for løfteinnretninger og løfteredskap på fartøy som deltar i petroleumsvirksomheten.
Ved valg av løfteinnretninger og løfteredskap på flytende innretninger skal det tas spesielt hensyn til innretningenes bevegelser.
Bore- og brønnområder, deriblant lagerplass, skal ha utstyr for fjernoperering av rør og arbeidsstrenger. Krav om fjernoperering av rør og arbeidsstrenger på lagerplassen gjelder fra rørene er lagt ut på rørdekk og klargjort for videre transport til boredekk eller arbeidsdekk.
Kravet til slik fjernoperering av rør og arbeidsstrenger gjelder også for lettvektsrigger og trykkrørsenheter.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

For utforming og valg av løfteinnretninger og løfteredskap til bruk på permanent plasserte og flyttbare innretninger bør standarden NORSOK R-002 brukes.
For vurdering av teknisk tilstand for offshorekraner på flyttbare innretninger bygget før 2007, vises det til Norges rederiforbunds Guidelines for implementation of EN13852-1 on existing offshore cranes on mobile offshore units.
For å oppfylle krav til fjernoperering som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og 6 og Offshore Norges retningslinje nr. 081 brukes, med følgende tillegg: løfteutstyr bør ha uavhengige sikringsanordninger og være opphengt og lagret på en slik måte at utstyret sikres ved eventuell krengning og at faren for fallende gjenstander begrenses.
Med trykkrørsenheter som nevnt i siste ledd, menes mobile enheter som monteres slik at krefter overføres direkte til brønnhodet. For trykkrørsenheter vil kravet gjøres gjeldende i den grad utstyr som er tilpasset slike enheter, er utviklet og utprøvd.
For løfteinnretninger og løfteredskap på boredekk bør standarden NORSOK R-002 vedlegg D brukes.
Det vises for øvrig til § 80 da løfteinnretninger og løfteredskap også er omfattet av særskilt regulering gjennom maskinforskriften med utfyllende standarder.

Pålegg til Equinor - Johan Sverdrup – logistikk

Publisert: 31. august 2022

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – oppfølgingstilsyn

Publisert: 13. september 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - West Bollsta - gransking av hendelse med fallende stigerør

Publisert: 16. mars 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill – West Bollsta - logistikk

Publisert: 2. april 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - logistikk

Publisert: 7. februar 2020

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Inspirer - logistikk

Publisert: 18. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 21. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Equinor - Visund - materialhåndtering

Publisert: 31. januar 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Kran og løft, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø

Publisert: 1. november 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektfasen og fabrikasjon av innretningen

Publisert: 18. april 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Byggingen av boligkvarter

Publisert: 16. november 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Det Norske - Ivar Aasen - Beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 10. desember 2015

Avvik

Det norske - Alvheim - Vedlikeholdsstyring, materialhåndtering og beredskap

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Statoil - Grane - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 24. juni 2015

Avvik

Gassco - Fjerning av B11-innretningen

Publisert: 8. juni 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

ConocoPhillips Skandinavia AS - Eldfisk 2/7-S - Beredskap og materialhåndtering

Publisert: 21. april 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Materialhåndtering - Teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr

Publisert: 31. mars 2014

Avvik