Mål

Målet med tilsynet var å vurdere om Eldfisk 2/7-S er bygget i henhold til regelverkets krav innen beredskap og materialhåndtering.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Bruksanvisninger for løfteutstyr
  • Materialhåndteringsplan
  • Styrende dokumenter
  • opplæring

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Livbåtløsning Eldfisk Kompleks
  • Materialhåndtering