Fjerning og disponering av innretninger er et stadig mer aktuelt tema etter som flere av innretningene på norsk sokkel beveger seg mot slutten av levetiden. Fjerning og disponering av slike innretninger medfører spesielle utfordringer knyttet til både materialhåndtering, sikkerhet, og arbeidsmiljø for arbeidstakerne. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Gassco har etablert et fungerende styringssystem for å sikre at materialhåndtering, arbeidsmiljø og personalsikkerhet er forsvarlig under fjerningsarbeidet for B11.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Løfteutstyr og løfteinnretninger
  • Stillas

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Støy
  • Språk

Gassco AS har fått frist til 30.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.