Tilsynet ble gjennomført 28. og 29. oktober 2021.

Mål

Målet var å føre tilsyn med at aktiviteten utføres i tråd med relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til vedlikeholdsstyring. Videre ble det også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kalibrering av lastcelle på trossevinsj.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert.

Svarfristen er satt til 21. desember 2021.