Tilsynet ble gjennomført 2. til 5. mai 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av aktiviteter i forbindelse med materialhåndtering i boreområdet. Materialhåndtering generelt på innretningen var også del av tilsynet.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik og ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.

Avviket gjaldt oppfølging av sakkyndig virksomhet, mens forbedringspunktet gjaldt dokumentasjon for løfteutstyr.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell Drilling innen 7. juli 2022 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.