Tilsynet ble gjennomført 13. og 14. mars 2024.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at Vår Energi og Transocean, sammen med hovedleverandører av bore- og brønntjenester, etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging, erfaringsoverføring, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnaktivitetene.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik under tilsynet knyttet til brønnkontrollkompetanse hos underleverandører av brønntjenester.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi og Transocean innen 30. august 2024 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.