Hopp til hovedinnhold

§ 25 Bruk av innretninger

Bruk av innretninger og deler av disse skal være i henhold til krav som er fastsatt i og i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og eventuelle tilleggsbegrensninger som følger av fabrikasjon, installering og ferdigstilling. Bruken skal til enhver tid være i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet.
Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivået på innretningen skal det også tas hensyn til status for utføring av vedlikehold.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Begrensninger for bruk som nevnt i første ledd, kan være gitt ved lastene som innretningen og de enkelte delene av denne skal kunne motstå, jf. innretningsforskriften § 11. Lastene kan omfatte kjemiske laster, naturlaster som bølger, vind og temperatur og funksjonslaster som trykk, vekt, temperatur og vibrasjon.
Ved bore- og brønnaktiviteter med flyttbare innretninger bør det for alle aktuelle operasjoner også tas hensyn til innretningens vertikale bevegelser og bevegelser som følge av resonans mellom bølgefrekvens og innretningens egenfrekvens samt bevegelser ved tap av posisjon ved ankerlinebrudd eller avdrift eller svikt i dynamisk posisjonering. Jf. innretningsforskriften § 50.
Innretninger og deler av disse som nevnt i første ledd, omfatter også enklere innretninger som nevnt i innretningsforskriften § 6 og midlertidig utstyr.
For å oppfylle kravet til bruk som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK Z-015N brukes for midlertidig utstyr.
Med status som nevnt i andre ledd, menes blant annet etterslepet av forebyggende vedlikehold og det utestående korrigerende vedlikeholdet.
Ved bruk av anlegg, systemer og utstyr ut over opprinnelig tiltenkt periode bør den ansvarlige systematisk gjennomgå effekt av degradering og endringer som har inntruffet, og forventet degradering og endringer i utvidet periode. For å oppfylle krav til forutsetning for bruk i en utvidet periode bør oppdatert kunnskap, data og informasjon legges til grunn. Vurderingene bør baseres på Offshore Norges retningslinje 122. For konstruksjoner og marine systemer bør også NORSOK N-006 legges til grunn. For klassede innretninger bør DNV-RU-OU-0300, Chapter 2, Section 1, punkt 5 legges til grunn.

KCA Deutag – Askepott - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Pålegg til Equinor etter tilsyn med materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 3. april 2024

Avvik

Odfjell Drilling - Deepsea Nordkapp - stabilitet og maritime systemer

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – oppstart og drift

Publisert: 6. oktober 2023

Avvik

ABP Norway AS - Edvard Grieg - konstruksjonsintegritet og overflatebehandling

Publisert: 7. oktober 2022

Avvik

Repsol - Yme- styring av oljelasting og dynamisk posisjonering

Publisert: 22. august 2022

Avvik

Neptune - Gjøa - integritet av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Repsol/Maersk Drilling – Yme – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. august 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Equinor - Johan Castberg - integritet av konstruksjoner og marine systemer

Publisert: 19. april 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Equnor - Aasta Hansteen - barrierer for konstruksjon, maritime systemer og stigerør

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Equinor – Kristin – integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Equinor - Gudrun - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 12. februar 2019

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Snorre A - Fleksible stigerør og transportsystem

Publisert: 19. juni 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Statoil - Grane - Elektrisk anlegg og Teknisk sikkerhet

Publisert: 21. mars 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. august 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik

Statfjord B - Styring av vedlikehold

Publisert: 16. januar 2015

Avvik

Statoil - Heimdal Main Platform (HMP) - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. juni 2014

Avvik