Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. - 23. februar og 25. - 26. februar 2021.

Mål

Målet var å føre tilsyn med at skrog med tilhørende utstyr blir forsvarlig utbedret og at innretningen kan opereres på sikker måte iht. HMS-forskriftene. I tillegg ville vi undersøke hvordan sveisefeil og feil i STOFAT (Stochastic fatigue postprocessing analysis) er håndtert.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Designdokumentasjon
  • Fabrikasjonskvalitet
  • Bruk av bruddmekaniske analyser for redusert kryssjekk

Hva skjer nå?

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik og vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 23. april 2021.