Hendelsen på West Venture inntraff under operasjon på Trollfeltet, rett før midnatt 23. mars 2015.

En låseplugg tilhørende et testehode for utblåsingssikringsventilen (BOP) falt ned fra boredekk, videre gjennom en stjerneformet arbeidsplattform og rotasjonsbordåpningen. Låsepluggen stanset etter åtte meters fall, traff toppen av BOP, før den la seg til ro mellom drepelinjekoblingen og rammen til BOP.

Låsepluggen veide 90 kg og fallenergien ble estimert til 5297 Joule. To personer befant seg på andre siden av BOP-rammen da hendelsen skjedde.

Ptils gransking har identifisert avvik fra regelverket knyttet til:

  • tilrettelegging for løfting av testehodet ned gjennom rotary/spider
  • planlegging og ledelse og etterlevelse av styringssystem for løfteoperasjoner.

Faktisk konsekvens

Hendelsen førte til mindre materielle skader på BOP-flens og på låseplugg. Det var ikke skader utover dette, verken på materiell eller personell.

Potensiell konsekvens

Ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne den fallende låsepluggen ført til skade på personell. Låsepluggen kunne like gjerne ha falt ned på den siden der personellet befant seg. Fallenergien var tilstrekkelig til å medføre alvorlige personskade eller dødsfall ved direkte treff.

På grunn av personellets plassering kunne en ikke hatt direkte treff i dette tilfellet, men låsepluggen kunne truffet BOP på en slik måte at den endret retning, og således ha truffet en av personene under boredekk.

West Venture drives av North Atlantic Drilling (NAD). Vi har nå bedt NAD om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.